ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Polityka prywatności

Helpdesk Księgowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńska 69, jako Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest świadom zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet.
Zbieramy dane w sposób aktywny tj. dane osobowe podawane przez Użytkowników w „Formularzu kontaktowym”.
Skorzystanie z „Formularza kontaktowego” zawsze wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Można również podać numer telefonu, co jest całkowicie dobrowolne.
Przekazane dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonania usług. Podane dane osobowe nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez zgody właściciela tych danych. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Świadczenie usług polegających na udzielaniu porad prawnych często wiąże się z potrzebą uzyskania informacji na temat sytuacji faktycznej lub prawnej. Z tego też powodu podane dane takie jak: adres e-mail, numer telefonu czy adres pocztowy mogą zostać wykorzystane celem skontaktowania się. Pozwoli to na uzyskanie rzetelnej porady prawnej i odpowiedzi na zadane pytania.
Kontakt z naszej strony może obejmować także wysyłanie informacji systemowych o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, o nowych wiadomościach, itp. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością naszą i naszych kontrahentów mogą być przesyłane na podane adresy e-mail tylko i wyłącznie za zgodą ich właściciela, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym.