ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Cennik

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestr VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Rozliczenia podatkowe roczne
Cennik
 • do 30 dokumentów – 150 zł
 • 30-50 dokumentów – 250 zł
 • 50-100 dokumentów – 500 zł

 

Prowadzenie księgi handlowej

 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie produkcji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i NBP
 • Sporządzanie raportów dostosowanych do wymagań klienta
 • Przygotowanie dokumentacji i obsługa audytu sprawozdań finansowych
Cennik
 • do 30 dokumentów – 500 zł
 • 30-50 dokumentów – 800 zł
 • 50-75 dokumentów – 1000 zł

 

Doradztwo rachunkowe

 • Pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych
 • Pomoc i doradztwo w opracowaniu i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych i polityki rachunkowości, w tym zakładowych planów kont
Cennik
 • Konsultacja rachunkowa – od 120 zł/godz.
 • Opinia rachunkowa – 150 zł/godz.

 

Pogotowie księgowe

 • Doraźna lub regularna pomoc personelowi działów księgowych
Cennik
 • Według ustaleń indywidualnych

 

Doradztwo biznesowe i consulting

 • Projektowanie, budżetowanie
 • Zarządzanie finansami
 • Reorganizacja firmy
 • Zarządzanie projektami
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
Cennik
 • Według ustaleń indywidualnych

 

Outsourcing kadr i płac

 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • Naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie listy płac;
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta;
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji miesięcznych;
 • Rejestracja w ZUS pracowników i współpracowników;
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznych w zakresie PIT (w tym informacji dla pracowników);
 • Sporządzanie deklaracji do PFRON, GUS;
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencja;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych;
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych komórek firmy;
 • Konsultacje bieżące w powyższym zakresie.
Cennik

Cennik - Helpdesk Kadrowy