ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Aktualności

04-12-15 JAK KORYGOWAĆ PRZYCHODY W 2016 R.

Sposób korygowania przychodów w 2016 r. będzie zależał od przyczyny korekty. W przypadku korekt spowodowanych błędami rachunkowymi oraz innymi oczywistymi omyłkami korekty przychodów będą musiały być rozliczane wstecznie, tj. w okresie rozliczeniowym uzyskania korygowanych przychodów. W pozostałych przypadkach korekty przychodów będą dokonywane na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego.

Czytaj więcej...